IQNA

İmam Hüseynə (ə) görə üzlərə axan göz yaşı

Bu rəvayətin sənədi səhihdir, yəni fəqahətdən dəm vuran hər kəs yox, Şeyx Ənsari kimi insanlar ehtiyat əsasında olan məsələlərdə ehtiyatın ilkinliyindən əl çəkərək bu hədisin sənədi əsasında fətva verir. Rəvayətin sənədi belədir:
“Qırmızı ağıl” Söhrəvərdi təfəkkürünün yunan təfəkküründən ayrılmasını göstərən əsərdir. Henri Karbon haqlı olaraq deyir ki, yunanların Fokis layihəsinin ürəyi təbiət, İslam filosoflarının layihəsinin ürəyi isə insandır.
2022 Aug 03 , 18:09
7 qrup Kərbəla şəhidləri
Kərbəlada şəhid olanlardan bəziləri Allah Rəsulunun (s) səhabələrindən idilər. Peyğəmbərin (s) döyüşlərini dərk etmişdilər. İmam Hüseyni (ə) uşaqlıqda Peyğəmbərlə (s) görmüşdülər. Peyğəmbərin (s) İmam Hüseyn (ə) haqqında rəvayətlərini eşitmişdilər.
2022 Aug 03 , 13:59
İnsanın yaradılış aləmində dəyəri və məqamı
Quran baxımından insan ağıl və hikmətlə digər məxluqlardan üstün olan bir məxluqdur. Bu xüsusiyyət digər xüsusiyyətlərlə birlikdə insanın yer üzündə Allahın canişini seçilməsinə səbəb olmuşdur.
2022 Aug 02 , 08:28
İmam Hüseynin (ə) səhabələrinin xüsusiyyətləri
Aşura əhvalatını və onun hadisələrini tanımağın yollarından biri də İmam Hüseynin (ə) 72 nəfərdən çox olmayan səhabələrinin tərkibini tanımaqdır.
2022 Aug 02 , 15:51
İslamın uşaqların səhvləri ilə necə davranmaq barədə baxışı
Uşaqlar səhv edirlər. Lakin onların səhvləri ilə üzləşmə tərzi mühüm tərbiyəvi təsirlərə malikdir. Quran ayələri və İslam təlimləri bu sahədə bizə yol göstərən mühüm məqamlara malikdir.
2022 Aug 02 , 15:43
İmam Hüseynin
Seyyidüş-Şühədanın (ə) qiyamı ilə bağlı fiqhi məsələlərdən biri də onun “yarımçıq qalmış həccidir”. Çünki həcc zamanı Məkkədə olub, lakin mərasimin ortasında Kufəyə tərəf gedib və Aşura qiyamı baş verib. Amma araşdırmalar göstərir ki, onlar müəyyən səbəblərdən əvvəldən Həcc ziyarətinə getmək niyyətində olmayıblar.
2022 Jul 31 , 14:19
"Rəsai Varis" Hamburq İslam Mərkəzinin Məhərrəm ayının birinci ongünlüyünə aid xüsusi proqramdır və maraqlananlar üçün YouTube-də yayımlanır.
2022 Aug 01 , 12:01
Tarixin azad insanlarının xoşbəxt ölümü; Sokratdan Hüseynə qədər
Bədbəxt bir həyatın əvəzinə xoşbəxt ölümü seçmək Sokratla Hüseyn arasında min illik zaman fərqi ilə ortaq nöqtədir ki, bu da onların ümumi biliklərinin mənbəyini göstərir.
2022 Jul 31 , 19:18
Yoxsulluğun olması Allahın verdiyi ruzi ilə ziddiyyət təşkil edirmi?
Tarix boyu və müasir dünyada bir çox cəmiyyətlər və insanlar yoxsulluqla üzləşiblər ki, bu, onların məhvinə səbəb olub. Belə bir vəziyyətin davam etməsi beyində belə bir sual doğurur ki, Allahın ədalətli olmaq və ruzi vermək sifətini nəzərə alsaq, bu şərtləri necə əsaslandırmaq olar?
2022 Jul 31 , 19:14
Küfr və imanın zülmət və nura bənzəməyinin səbəbi
Qurani-Kərimin ədəbi və dil gözəlliyinə dəlil olan Qurani-Kərimdə gözəl hekayət və nümunələri görmək olar. Quranda bəzi ayələrdə bir-birinin kənarında gələn iman nura, küfr isə qaranlığa bənzədilib. Allah bu bənzətmə ilə hər iki cərəyanın hərəkət istiqamətini göstərmək niyyətindədir.
2022 Jul 31 , 19:07
Dinin məqsədlərini canlandırmaq üçün tarixi bir qiyam
İslam tarixinin əlamətdar hadisələrindən biri də Həzrət Məhəmmədin (s) nəvəsinin Həcc mərasiminin ortasında başladığı, siyasi və dini qiyam niyyəti ilə İraqa doğru hərəkət etməsidir. Bu, qiyam edənlərin şəhadətinə səbəb oldu. Lakin son nəticədə münafiq hökmdarların azğınlıqlarına qarşı haqq İslam yolunun tarixə yazılmasına və əbədiləşdirilməsinə səbəb olan bir hərəkət oldu.
2022 Jul 31 , 14:21
Məhərrəm ayının ilk gününün müstəhəb əməlləri
Məhərrəm hüzn və kədər ayıdır. Böyük Füzulinin dediyi kimi, “Mahi-məhərrəm oldu, məsərrət həramdır, Matəm bu gün şəriətə bir ehtiramdır”.
2022 Jul 29 , 20:16