شماره جدید «درس‌هایی از مکتب اسلام» منتشر شد

شماره جدید «درس‌هایی از مکتب اسلام» منتشر شد

شماره جدید نشریه «درس‌هایی از مکتب اسلام» به صاحب‌امتیازی مؤسسه تعلیماتی و تحقیقاتی امام صادق(ع) منتشر شد.
شماره جدید «پژوهش‌های فقهی» منتشر شد

شماره جدید «پژوهش‌های فقهی» منتشر شد

شماره جدید مجله علمی «پژوهش‌های فقهی» که مختص زمستان 1400 است، از سوی پردیس فارابی دانشگاه تهران منتشر شد.
بررسی مبنای مشروعیت سیاسی اسلام در دوفصلنامه افق‌های نو در فقه سیاسی

بررسی مبنای مشروعیت سیاسی اسلام در دوفصلنامه افق‌های نو در فقه سیاسی

هشتمین شماره از دوفصلنامه افق‌های نو در فقه سیاسی به صاحب امتیازی جامعه المصطفی العالمیه منتشر شد.
استنطاق عوامل آرامش خانواده از قرآن در پژوهش‌های روانشناسی اسلامی

استنطاق عوامل آرامش خانواده از قرآن در پژوهش‌های روانشناسی اسلامی

پنجمین شماره از پژوهش‌های روانشناسی اسلامی، به صاحب‌امتیازی جامعةالمصطفی العالمیه منتشر شد.
بررسی روایات فریقین درباره آیات آغازین سوره برائت در پژوهش‌نامه علوم حدیث تطبیقی

بررسی روایات فریقین درباره آیات آغازین سوره برائت در پژوهش‌نامه علوم حدیث تطبیقی

چهاردهمین شماره از پژوهش‌نامه علوم حدیث تطبیقی،‌ به صاحب‌امتیازی جامعةالمصطفی العالمیه به زیور طبع آراسته شد.
نقد و بررسی سکولاریسم نص‌گرا و مصلحت‌گرا در پژوهش‌نامه حکمت و فلسفه اسلامی

نقد و بررسی سکولاریسم نص‌گرا و مصلحت‌گرا در پژوهش‌نامه حکمت و فلسفه اسلامی

چهاردهمین شماره از پژوهش‌نامه حکمت و فلسفه اسلامی به صاحب امتیازی جامعه المصطفی العالمیه به زیور طبع آراسته شد.
غربال‌گری جنین و سقط جنین گزینشی در فصلنامه «حیات معنوی»

غربال‌گری جنین و سقط جنین گزینشی در فصلنامه «حیات معنوی»

تازه‌ترین شماره فصلنامه «حیات معنوی» به صاحب امتیازی مؤسسه فرهنگی دین‌پژوهی بُشرا، موضوعات متنوعی را در قلمرو اخلاق و عرفان مورد بررسی و واکاوی قرار داده است.
راهکارهای مقابله با انحرافات جنسی از منظر قرآن و حدیث در دوفصلنامه اندیشه‌های قرآنی

راهکارهای مقابله با انحرافات جنسی از منظر قرآن و حدیث در دوفصلنامه اندیشه‌های قرآنی

چهاردهمین شماره از دوفصلنامه اندیشه‌های قرآنی، به صاحب امتیازی جامعه المصطفی العالمیه منتشر شد.
بازخوانی انتقادی دلایل سلفیه در نکوهش علم کلام در فصلنامه «اندیشه دینی»

بازخوانی انتقادی دلایل سلفیه در نکوهش علم کلام در فصلنامه «اندیشه دینی»

هفتاد و نهمین شماره فصلنامه اندیشه دینی به صاحب‌امتیازی دانشگاه شیراز منتشر شد.
سبک زندگی اسلامی در خاطره نگاشته «دا» در پژوهشنامه اسلامی زنان و خانواده

سبک زندگی اسلامی در خاطره نگاشته «دا» در پژوهشنامه اسلامی زنان و خانواده

بیست و چهارمین شماره از پژوهشنامه اسلامی زنان و خانواده، به صاحب امتیازی جامعه المصطفی العالمیه منتشر شد.