مجله علمی «ترانسندنت فیلوسوفی» ۲۰۲۱ منتشر شد

مجله علمی «ترانسندنت فیلوسوفی» ۲۰۲۱ منتشر شد

مجله علمی «ترانسندنت فیلوسوفی» ۲۰۲۱، شامل پنج مقاله و سه بررسی کتاب از  بریتانیا، آمریکا، هند و ایران به زبان انگلیسی در لندن از سوی آکادمی مطالعات ایرانی لندن منتشر شده است. مجله ترانسندنت فیلوسوفی در سال ۲۰۰۰ در لندن تأسیس شده و پل گفتگوهای فلسفی- عرفانی ایران با غرب و شرق است.
واکاوی بزهکاری زنان در فقه امامیه در دوفصلنامه مطالعات فقهی حقوقی زن و خانواده

واکاوی بزهکاری زنان در فقه امامیه در دوفصلنامه مطالعات فقهی حقوقی زن و خانواده

ششمین شماره از دوفصلنامه مطالعات فقهی حقوقی زن و خانواده، به صاحب امتیازی دانشگاه ادیان و مذاهب منتشر شد.
بررسی رابطه عقل و ایمان از منظر کرکگور در «پژوهشنامه فلسفه دین»

بررسی رابطه عقل و ایمان از منظر کرکگور در «پژوهشنامه فلسفه دین»

نخستین شماره نوزدهمین دوره دوفصلنامه علمی پژوهشی «پژوهشنامه فلسفه دین (نامه حکمت)» به صاحب‌امتیازی دانشگاه امام صادق(ع) و مدیرمسئولی عباس مصلائی‌پور یزدی منتشر شد.
نگاهی به نظریه‌ فطرت در اندیشه‌ مولانا و شهید مطهری در دوفصلنامه «حکمت معاصر»

نگاهی به نظریه‌ فطرت در اندیشه‌ مولانا و شهید مطهری در دوفصلنامه «حکمت معاصر»

نخستین شماره از دوازدهمین دوره دوفصلنامه علمی پژوهشی «حکمت معاصر» به صاحب‌امتیازی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی منتشر شد.
بررسی استراتژی بازدارندگی از منظر فقه سیاسی در دوفصلنامه «افق‌های نو در فقه سیاسی»

بررسی استراتژی بازدارندگی از منظر فقه سیاسی در دوفصلنامه «افق‌های نو در فقه سیاسی»

نهمین شماره از دوفصلنامه افق‌های نو در فقه سیاسی به صاحب امتیازی جامعه المصطفی العالمیه منتشر شد.
گونه‌شناسی گرایش‌های فکری اصحاب فقیه امام سجاد(ع) در فصلنامه تاریخ اسلام

گونه‌شناسی گرایش‌های فکری اصحاب فقیه امام سجاد(ع) در فصلنامه تاریخ اسلام

هشتاد و پنجمین شماره از فصلنامه تاریخ اسلام به صاحب امتیازی دانشگاه باقرالعلوم(ع) به زیور طبع آراسته شد.
آسیب‌شناسی گفتمان تقریب مذاهب در فصلنامه علوم سیاسی

آسیب‌شناسی گفتمان تقریب مذاهب در فصلنامه علوم سیاسی

نود و چهارمین شماره از فصلنامه علمی – پژوهشی علوم سیاسی، به صاحب‌امتیازی دانشگاه باقرالعلوم(ع) منتشر شد.
آینده دینداری ایرانیان در دوفصلنامه هفت آسمان

آینده دینداری ایرانیان در دوفصلنامه هفت آسمان

هشتادمین شماره از دوفصلنامه هفت آسمان به صاحب امتیازی دانشگاه ادیان و مذاهب به زیور طبع آراسته شد. آینده دینداری ایرانیان از جمله موضوعاتی است که در مقالات این شماره مورد بررسی قرار گرفته است.
بررسی معرفت‌شناسی واقع‌گرای دینی در فصلنامه «ذهن»

بررسی معرفت‌شناسی واقع‌گرای دینی در فصلنامه «ذهن»

هشتاد و هفتمین شماره فصلنامه علمی پژوهشی «ذهن» به صاحب‌امتیازی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شد.
تحلیل آرای حدیثی شیخ حر عاملی نسبت به مسئله زن در فصلنامه «علوم حدیث»

تحلیل آرای حدیثی شیخ حر عاملی نسبت به مسئله زن در فصلنامه «علوم حدیث»

صد و یکمین شماره از فصلنامه علمی پژوهشی علوم حدیث به مدیر مسئولی و سردبیری آیت‌الله محمدی ری شهری منتشر شد.