بررسی آرای مفسرین درباره قصه حضرت یونس در «پژوهشنامه نقد آرای تفسیری»

بررسی آرای مفسرین درباره قصه حضرت یونس در «پژوهشنامه نقد آرای تفسیری»

نخستین شماره دوفصلنامه علمی «پژوهشنامه نقد آرای تفسیری» به صاحب‌امتیازی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم برگزار شد.
بررسی نظریه توالد علمی جامعه دینی در فصلنامه «قبسات»

بررسی نظریه توالد علمی جامعه دینی در فصلنامه «قبسات»

صد و یکمین شماره از فصلنامه «قبسات» به صاحب‌امتیازی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شد.
بررسی اثبات انسجام درونی سوره‌ها در فصلنامه «تحقیقات علوم قرآن و حدیث»

بررسی اثبات انسجام درونی سوره‌ها در فصلنامه «تحقیقات علوم قرآن و حدیث»

پنجاه و یکمین شماره فصلنامه «تحقیقات علوم قرآن و حدیث» به صاحب‌ امتیازی دانشگاه الزهرا(س) منتشر شد.
بررسی شیوه‌های وصول به حق از طریق معرفت‌شناسی در دوفصلنامه «گفتمان وحی»

بررسی شیوه‌های وصول به حق از طریق معرفت‌شناسی در دوفصلنامه «گفتمان وحی»

بیستمین شماره دوفصلنامه «گفتمان وحی» به صاحب‌امتیازی جامعه المصطفی العالمیه با مقالات متنوعی در حوزه دین منتشر شد.
بررسی اندیشه عرفانی و نسبی‌گرایی اخلاقی در «پژوهشنامه عرفانی»

بررسی اندیشه عرفانی و نسبی‌گرایی اخلاقی در «پژوهشنامه عرفانی»

بیست و چهارمین شماره دوفصلنامه علمی پژوهشی «پژوهشنامه عرفان» به صاحب‌امتیازی انجمن علمی عرفان اسلامی ایران منتشر شد.
بررسی عصمت حضرت زهرا(س) در دوفصلنامه «مطالعات تطبیقی کلام»

بررسی عصمت حضرت زهرا(س) در دوفصلنامه «مطالعات تطبیقی کلام»

جدیدترین شماره دوفصلنامه علمی «مطالعات تطبیقی کلام» به صاحب‌امتیازی جامعه‌المصطفی العالمیه منتشر شد.
«جهان‌بینی و دین‌مداری» به کتابفروشی‌ها رسید

«جهان‌بینی و دین‌مداری» به کتابفروشی‌ها رسید

کتاب «جهان‌بینی و دین‌مداری» به همت مؤسسه بوستان کتاب به چاپ رسید.
بررسی فقهی حق بر صلح با تاکید بر آیات قرآن کریم در فصلنامه «فقه»

بررسی فقهی حق بر صلح با تاکید بر آیات قرآن کریم در فصلنامه «فقه»

شماره 108 فصلنامه علمی- پژوهشی «فقه» از سوی پژوهشکده فقه و حقوق و اداره نشریات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی منتشر شد.
بازپژوهی ولایت حاکم در صدور حکم به ثبوت هلال در فصلنامه «فقه»

بازپژوهی ولایت حاکم در صدور حکم به ثبوت هلال در فصلنامه «فقه»

یکصدوهشتمین شماره فصلنامه علمی ـ پژوهشی «فقه» از سوی پژوهشکده فقه و حقوق و اداره نشریات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی منتشر شد.
بررسی آرای ابن عربی در دوفصلنامه «پژوهش‌های علم و دین»

بررسی آرای ابن عربی در دوفصلنامه «پژوهش‌های علم و دین»

بیست و چهارمین شماره دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی «پژوهش‌های علم و دین» به صاحب امتیازی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و مدیر مسئولی مهدی معین‌زاده به زیور طبع آراسته شد.